Hong Faber

  • Hong Faber posted an update 4 weeks, 1 day ago

    Khi nói đến việc gaming, thông số kỹ thuật, hiệu suất và thời lượng sử dụng pin chắc chắn rằng là những vấn đề chủ yếu. Các hiểm Brand Name rộng lớn nhưAsus, MSIđều đã cung cung cấp dòng laptop gaming của riêng biệt bản thân, nhưng trong trận chiến này, cả Hãng Asus và MSI vẫn không được đánh giá đảm bảo chất lượng bằngRazer…[Read more]

  • Hong Faber became a registered member 4 weeks, 1 day ago